Iraq Nasheed Collection

https://islamfuture.files.wordpress.com/2010/06/iraq-nasheed-collection.jpg

Iraq Nasheed Collection is an instant classic comprising of 4 CDs of the best nasheeds about Iraq available.

Direct Downloads:

CD 1

| [01] Sa ‘ati | [02] Azmee Wa Sayfee | [03] Aqd Al Azam | [04] 5thoo mnee foady | [05] Wa La Yan | [06] Yebgha Ash hahada | [07] Idhrib Ya Asad Al Fallujah | [08] Ya Tana fasu | [09] Le Kulli Jesh | [10] Zan Zirun | [11] Innal Jihadu Was Sabeelu | [12] Ikhwati Ikhwatal Kafa | [13] Annat Suyoof – Swords of Revenge | [14] Qom 1 | [15] Jwaad Al fajr | [16] Hardhaina | [17] Dam Dim | [18] Sabran Sabran Ya Baghdad | [19] Falal Joodu

CD 2 – Ardh Ul Izzah

| [01] Ummi Laa Tahzani | [02] Li Maa Tal Huznu | [03] Marhaban Bil Maut | [04] Hubul | [05] Kayfa Halat | [06] Allah Allah Allah Hu Akbar | [07] Ya La La Ya La Laa Li | [08] Sanakhudhu | [09] Jurhun Jadeedun | [10] Ibnil Islam | [11] Memories from the Battlefield | [12] Wal Aydu | [13] Aseerun | [14] La Budda An Yu Baada | [15] Tamooh | [16] Adha Nul Fajru | [17] La ta Dhallah

CD 3 – Bilaad Ur Raafidhayn

| [01] Udna Nu Labi | [02] Kunna Jibalan | [03] Haya Oqtalooni | [04] Jal Jalat | [05] Sulat Suyoof | [06] No Kibuzooraa | [07] Abadan in Naheed | [08] Makana | [09] Usood Al Harb | [10] Baareq El Nasr | [11] Ayuhal Ahbaab | [12] Akbil YA Mujahid | [13] Jihad Wal Fida | [14] Hey Yish Shaheed | [15] Siwa Fee Owda Til Aqsa

CD 4

| [01] La Tahzanoo Ya Ikhwati | [02] Bi Islamil Karamah | [03] Shuhadaa Manzilatan | [04] Sumoudan | [05] Allah Hu Akbar Ya Aqsa | [06] Ya Muslim Ala Deenak | [07] Thoori Qatil Ya Mujahid | [08] 3ad_alttar | [09] Al Aan – Now | [10] Sawfa Amdhi | [11] Na3am Usaamah | [12] Ummati Hallaki Baynal Ummami | [13] Unadoonal Maniyyata | [14] Sairoona Sairoon | [15] U’wadi Ukum | [16] Shaheed – Allah Allah

One comment on “Iraq Nasheed Collection

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s